Opleiding Verenigingsmanagement

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

De Opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel om onder andere sportprofessionals, verenigingsmanagers, sportparkmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

Deelnemersperspectief

 • Kennismaken met een breed scala aan thema’s die onontbeerlijk zijn bij het besturen, managen en ondersteunen van sportverenigingen.
 • Het leren van technieken voor het identificeren en oplossen van problemen, zowel interne als maatschappelijk gerelateerde.
 • Kennis opdoen van de maatschappelijke ontwikkelingen waar verenigingen mee te maken hebben.
 • Het ontwikkelen van de persoonlijke en interpersoonlijke vaardigheden.
 • Netwerken en kennisdeling.

'Deze opleiding was een goede keuze voor mij. Het fijn was om nieuwe handvatten te krijgen die ik direct in kon zetten in mijn werk als sportverbinder/buurtbeweegcoach en om te weten wat actueel is’

‘De verschillende masterclasses hebben er voor gezorgd dat ik beter beslagen ten ijs kom en een deskundige gesprekspartner voor de sportverenigingen in mijn gemeente ben.'

'Deze opleiding was een goede keuze voor mij. Ik merkte dat ik na 10 jaar in een verbindende rol te hebben gezeten met o.a. sportverenigingen, het fijn was om nieuwe handvatten te krijgen die ik direct in kon zetten in mijn werk als sportverbinder/buurtbeweegcoach en om te weten wat actueel is.'

'Het is een bewogen tijd voor mij geweest waarin deze cursus eigenlijk op het juiste moment kwam om weer een stevige pijler te hebben voor de toekomst. Hoewel de uitdagingen waar ik tegenaan loop nog lang niet van de baan zijn, heb ik wel het idee dat door de cursus en door actief bezig te gaan met het action learning project zaken helderder zijn geworden en er al hele mooie ontwikkelingen zijn ontstaan op weg naar goede oplossingen'.

Thema's

De opleiding is opgedeeld in 4 thema’s. Elk thema start met een fysieke bijeenkomst. Daarna volgen een aantal online modules. 

Thema 1: De vereniging

 • De toekomstbestendige vereniging
 • Financiën van een vereniging
 • Communicatie (intern en extern)
 • De maatschappelijke en economische waarde van sport

Thema 3: Verenigingsontwikkeling/Cultuur

 • De gelukkige vereniging
 • Diversiteit en inclusie
 • Veilig sportklimaat
 • Waardepropositie van een vereniging

Thema 2: Accommodatie

 • Exploitatie van de accommodatie 
 • Open club
 • Duurzaamheid
 • Financiering (accommodatie)plannen

Thema 4: Persoonlijke ontwikkeling

 • Leiderschap
 • Werken in een vrijwilligersorganisatie
 • Intervisie
 • Het kennismaken met methoden om verenigingen verder te helpen

Voor wie

 • Verenigingsmanagers
 • Sportparkmanagers
 • Belangstellenden voor de functie Verenigingsmanager en Sportparkmanager
 • (Startende) Stafmedewerkers en verenigingsadviseurs van sportbonden, -organisaties en -koepels
 • Buurtsportcoaches
 • Sportregisseurs
 • Junior management van aan sport gerelateerde bedrijven

Programma

De Aftrap

Donderdag 12 september 2024
Tijd: 09:30 uur tot 14:00 uur
Omgeving Utrecht

Kennismaking met elkaar en met de cursusleiding.

Toelichting van de diverse elementen van de opleiding.

Vormen van Buddy-groepen.

Masterclass :”Navigeren in de sport”

Lunch

Masterclass: “De toekomstbestendige vereniging” – Maartje Fleuren

Online bijeenkomsten

8 donderdagen van 09:30 - 11:00 uur online Masterclasses

19 september

Financieel beleid - Paul Baans

De financiën vormen een belangrijk onderdeel van een sportvereniging en vragen steeds meer aandacht. Zonder verantwoord financieel beleid is het aanbieden van sportfaciliteiten onmogelijk en komt de levensvatbaarheid van de sportvereniging in gevaar. Dit betekent dat ook voor sportverenigingen een gezonde financiële huishouding onmisbaar is. We gaan in op de basisbeginselen voor het goed organiseren van de financiën binnen een vereniging.

26 september

Intern en extern communiceren - Martin van Berkel

Tijdens deze module komen de volgende communicatiethema’s aan de orde: Strategische keuzes; Hoe maakt de club communicatie succesvol? Wat moet het opleveren? Wat wil de club uitstralen? Aan de slag met doelgroepen, doelstellingen, kernwaarden en contentstromen. De optimale communicatiemix; Een ronde langs de belangrijkste, meest kansrijke communicatiemiddelen voor de club. Wat is de kracht van de verschillende kanalen en hoe zet je deze optimaal in? Sterke content; Welke content en communicatie werkt goed? Wat niet? Diverse voorbeelden van geslaagde content van sportverenigingen passeren de revue. Ambassadeurs; Focus niet alleen op de eigen kanalen, benut ook de communicatiekracht van onder meer jouw leden, vrijwilligers en sponsoren. Organisatie & beheer; Tips en handvatten om de organisatie voor de communicatie, de basis voor succes, goed in te richten.

3 oktober

De maatschappelijke en economische waarde van sport

10 oktober

De duurzame sportvereniging - Joost ten Bulte

Sportbestuurders worden overvoerd met belangrijke thema’s waarop zij zich moeten richten. Van een gezonde sportkantine tot een rookvrije sportaccommodatie of een veilig sportklimaat. Door duurzame energievoorzieningen te realiseren kan een club veel geld besparen. Hierdoor blijft er meer geld over voor clubdoelstellingen. Joost neemt je in deze module mee over de ervaringen, toepassingen en mogelijkheden om duurzaamheid in te zetten als middel voor je clubdoelstellingen. Sportclubs houden hierdoor meer geld over voor meer leden, meer vrijwilligers, meer activiteiten. Samen voor een duurzame club

17 oktober

Financieringsmogelijkheden voor jouw vereniging – Peter van Baak

7 november

Waardepropositie van de sportvereniging – Rob van Nes

14 november

Veilig Sportklimaat - Ine Klosters

Veilig Sportklimaat: hier dragen we allemaal aan bij.
Wat verstaan we onder Veilig Sportklimaat, welke tools kan je als vereniging, bond en gemeente hier voor inzetten, maar vooral: wat kan een ieder zelf hier aan bijdragen.

28 november

Werken in/met een vrijwilligersorganisatie

Plenaire fysieke bijeenkomst

  Dinsdag 8 oktober 2024
Tijd: 09:30 uur tot 14:00 uur
Omgeving Utrecht

Programma

Masterclass ‘Exploitatie van de accommodatie’

Lunch

Masterclass ‘Open Club’ – Jan Minkhorst

Plenaire fysieke bijeenkomst

Dinsdag 5 november 2024 

Tijd: 09:30 tot 1400 uur
Regio Utrecht

Programma

Masterclass ‘De Gelukkige vereniging’

Lunch

Masterclass Diversiteit en inclusie”  – Venna Cohen” 

Plenaire fysieke bijeenkomst

Donderdag 21 november 2024

09:30 uur – 17:00 uur
Regio Utrecht

Programma

09:30 uur ontvangst

Interactief programma met onder andere

Meetings… altijd weer hetzelfde? Dat kan anders! – Venna Cohen
Heb jij het idee dat je veel meer uit vergaderingen kunt halen en wil je graag meer input van de deelnemers? Er zijn talloze leuke manieren om interactie te vergroten en de efficiëntie en het effect van je meetings te verbeteren.

Tijdens deze workshop ervaar je niet alleen concrete handvatten om je meetings beter te maken, maar ontdek je ook hoe je meer input kunt krijgen van leden of besturen en deze kunt omzetten in nieuwe ideeën.

– Lunch –

Leiderschap – Daniel Klijn

Intervisies – Maartje Fleuren

17:00 Borrel

Afsluiting

Dinsdagmiddag 10 december

14:00 – 18:00 uur

Afsluiting van de opleiding

Gastspreker

Certificaatuitreiking

Netwerkborrel

Docenten & gastsprekers

Het programma is opgesteld in samenspraak met NOC*NSF. Docenten en gastsprekers zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van specifieke expertise en/of ervaring op het behandelde thema. Indien door overmacht een inleider de betreffende module niet kan geven, dan zorgt de cursusleiding voor een vervanger met een vergelijkbaar kennisniveau.

Karin van der Maat

Kenniscentrum Sport en Bewegen


Venna Cohen
Peter van Baak

SponsorVisie


Maartje Fleuren
Fleuren SportSupport

Rob van Nes
International Sports Management Academy

Joost ten Bulte
Sportenergie

Ine Klosters
Specialist veilig sportklimaat

Martin van Berkel
Clubbereik

Paul Baans
PB Sportconsultancy

Deelnemen

Locatie:  De plenaire aftrap, cursusdagen en afsluiting vinden plaats op een locatie centraal in het land.

De online Masterclasses zijn op acht donderdagochtenden tussen 12 september en 10 december van 09:30 – 11:00 uur.

Kosten:  Het tarief voor deelname aan deze informatieve en inspirerende opleiding bedraagt €2.500,- Dit bedrag is inclusief btw, lunch op 4 plenaire  bijeenkomsten en een netwerkborrel op 2 plenaire dagen.  De kosten van deelname dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

Certificaat: Deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat.

Deelnamevoorwaarden

Partners

De opleiding Verenigingsmanagement is een initiatief van de International Sports Management Academy en Fleuren Sportsupport. Het programma is tot stand gekomen in samenspraak met NOC*NSF.

Contact

Voor nadere informatie zijn wij per e-mail bereikbaar op
info@verenigingsmanagement.com