Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Opleiding Verenigingsmanagement (de opleiding) is persoonlijk. Deelnemers kunnen zich niet tijdens de opleiding laten vervangen. Vervanging voor aanvang is toegestaan, mits de organisatie daarvan vooraf schriftelijk of per e-mail in kennis is gesteld.

Annulering is tot 15 dagen voor de eerste bijeenkomst kosteloos. De betaalde deelnamefee zal dan worden teruggestort. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk of via e-mail worden gedaan en zijn slechts geldig indien de ontvangst door de organisatie is bevestigd. Vanaf 15 dagen voor de eerste bijeenkomst is annuleren niet meer mogelijk. U kunt zich wel laten vervangen door een collega (voorwaarden zie boven).

De organisatie behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van het programma door te voeren. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging spreker) zal de organisatie alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

Na aanmelding wordt per e-mail aan het bij registratie opgegeven e-mailadres een factuur voor deelname toegezonden waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing is. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van de betalingsverplichting.

Hoewel het programma en de presentaties van de opleiding met zorg zijn en worden samengesteld, aanvaarden de sprekers noch de organisatie enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de presentaties.

De organisatie vertrouwt erop dat plenaire bijeenkomsten volgens plan kunnen doorgaan. Indien ten gevolge van geldende coronarestricties het doorgaan van plenaire activiteiten wordt verboden of sterk wordt beperkt, dan zal worden gestart met de online modules en zal er voor de bijeenkomsten op locatie een nieuwe datum worden gekozen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens de opleiding of tijdens de reis naar en van een fysieke bijeenkomst.

De organisatie gaat zorgvuldig om met verstrekte NAW-gegevens en zal deze niet anders gebruiken dan in verband met de opleiding of andere door haar georganiseerde activiteiten. NAW-gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden.